Möt våra partners del 88: Invent

LUFT ÄR LÖNSAMT

Många företags största kostnader efter löner är energikostnader. Invent verkar för att minska dessa kostnader genom tekniska lösningar som sparar energi och därigenom verkar för en bättre miljö. Dessutom håller ett bra inneklimat medarbetarna friska och effektiva vilket ger ett lönsammare företag. Vi har kunnig personal som kan ventilation, värme, kyla, styr och regler samt övervakning. Vi vill nå ut till andra företagare med dess möjligheter. Det är därför vi samarbetar med Dalarna Business.

Spara både pengar och på miljön. Kontakta oss på 023-198 10 eller invent.se

2017-05-17T15:43:25+02:00 januari 15, 2016|