Möt Våra Partners Del 1: Norkay

Ett starkt varumärke är länken mellan en framgångsrik verksamhet och dess omgivning. En verksamhet med engagerade medarbetare och samsyn vart man är på väg. Med en gemensam bild av varför man går till jobbet varje dag och där man förstår sina kunder på djupet. I ett sådant klimat skapas strategier som tar företaget framåt. Där byggs lösningar, produkter, tjänster och erbjudanden som följer kundernas ständiga förändring. Så byggs ett framgångsrikt varumärke.

Norkay är en strategisk kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster inom strategi, kommunikation, produktion, kreativitet, PR, företagskultur, ledarskap och affärsutveckling.Vi går helst på djupet med dina kunder. De är individer. Som skrattar, gråter, grälar och älskar. Och köper.

Omvärlden förändras ständigt, det påverkar kundernas beteende och deras sätt att konsumera. Till och med deras sätt att tänka. Dina kunder är alltid det mest intressanta i det vi gör. För all reklam handlar om den som tar emot den. Mer om vardag, ängslan, längtan och lust än om kön, ålder och inkomst. Vi hjälper dig att hitta människorna i dina målgrupper och förstå deras föränderliga liv och vardag. Vi är experter på att hitta sätt att nå fram till dem.

Bygg framgångsrik kommunikation. Kontakta oss på 023-70 22 300 eller norkay.se

2017-05-17T15:46:23+02:00 maj 17, 2014|