Dalarna Business och GDPR 2019-10-04T11:02:22+02:00

Dalarna Business och GDPR

I samband med våra evenemang fotograferar vi och foton kan komma att publiceras på sociala medier och hemsidan. Om du anmält dig och inte medverka på bild, var vänlig meddela oss via mail info@dalarnabusiness.se.

När du gick med som Partner i Dalarna Business eller anmälde att du ville ha våra nyhetsbrev, så har du visat ett berättigat intresse av att få våra utskick. Därför kommer vi att hantera dina personuppgifter därefter.

Dalarna Business använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och bjuda in till evenemang. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1f. Dina uppgifter kommer inte att delas med andra organisationer eller verksamheter. Dina personuppgifter kommer att gallras vid inaktualitet. Behandling av personuppgifter är frivillig. Dalarna Business styrelse är ansvarig för behandlingen.

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när som helst genom att kontakta Dalarna Business via brev eller mejl (info@dalarnabusiness.se). Du kan få dina uppgifter raderade eller rättade. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen.