Bli partner 2020-08-31T11:12:26+02:00

Bli partner

Avtalet är löpande och förlängs med ett år i taget om inte uppsägning sker skriftligen senast den 31 oktober året innan.

  Välj Partner-Nivå:

  Jag är medveten om att de uppgifter jag lämnar till Dalarna Business, AB och Förening, kommer att registreras på datamedia, när jag blir partner. Jag medger att uppgifterna får publiceras på Dalarna Business webbplats samt i nyhetsbrev.

  Företagsnamn:

  Firmanamn, om annat än ovanstående:

  Org.Nr:

  Antal anställda:

  Faktura-epost (Fakturan skickas direkt till denna epost):

  Fakturaadress:

  Postnummer:

  Postadress:

  Kontaktperson:

  E-post:

  Telefon:

  Webbadress:

  Jag vill bli medlem för att: