Om oss 2018-11-13T15:23:53+00:00

Om Dalarna Business

Näringslivet i Dalarna
har en egen mötesplats.

Dalarna Business verkar för ett ännu starkare näringsliv i Dalarna. Vi vet att det är mellan människor affärer görs. Därför skapar vi förutsättningar för företagare och företagsledare i Dalarna att träffas.
Vi erbjuder, förutom Stjärngalan flera seminarier, CommercialBreakfast och andra nätverksträffar under året.

Genom att lyfta fram och premiera goda exempel inspirerar och motiverar vi andra människor att förverkliga sina tankar på att starta ett företag. Vi vet att det ute i bygderna runt om i Dalarna finns gott om idéer som kan omsättas till affärsmässig verksamhet.

En viktig uppgift för Dalarna Business är att skapa förståelse för företagandets betydelse för en stark och stabil samhällsutveckling. Utan ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv kommer vårt län att tappa mark, men tillsammans bygger vi framgång som är bra för alla.

Våra ambassadör är landshövding Ylva Thörn.

Styrelsen Dalarna Business

Dalarna Business och GDPR

När du gick med som Partner i Dalarna Business eller anmälde att du ville ha våra nyhetsbrev, så har du visat ett berättigat intresse av att få våra utskick. Därför kommer vi att hantera dina personuppgifter därefter.

Dalarna Business använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och bjuda in till evenemang. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1f. Dina uppgifter kommer inte att delas med andra organisationer eller verksamheter. Dina personuppgifter kommer att gallras vid inaktualitet. Behandling av personuppgifter är frivillig. Dalarna Business styrelse är ansvarig för behandlingen.

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när som helst genom att kontakta Dalarna Business via brev eller mejl (info@dalarnabusiness.se). Du kan få dina uppgifter raderade eller rättade. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen.

Har du en fråga eller fundering? Använd formuläret nedan.
Vi är

malin

Malin Croner
Verksamhetschef
070 - 550 94 50
malin.croner@dalarnabusiness.se

NLFB2

Stefan Wirgell
Partneransvarig
070 - 698 02 48
stefan.wirgell@dalarnabusiness.se

db_stor