Bli partner 2017-05-17T15:34:36+00:00

Bli parner

Avtalet är löpande och förlängs med ett år i taget om inte uppsägning sker skriftligen senast den 30 november året innan.

Välj Partner-Nivå:

Jag är medveten om att de uppgifter jag lämnar till Dalarna Business kommer att registreras på datamedia, när jag blir partner. Jag medger att uppgifterna får publiceras på Dalarna Business webbplats samt i nyhetsbrev.

Företagsnamn:

Firmanamn, om annat än ovanstående:

Org.Nr:

Antal anställda:

Fakturaadress:

Postnummer:

Postadress:

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Webbadress:

Jag vill bli medlem för att: