Dalarna BusinessDalarna BusinessDalarna BusinessDalarna BusinessDalarna BusinessDalarna BusinessDalarna Business

Näring till

Dalarnas näringsliv.

Dalarna Business är en förening av företag i Dalarna. För företag i Dalarna. Stora som små. Från Grövelsjön till Avesta. Från Grängesberg till Furudal. Och allt och alla däremellan.

Tanken är att människor på dessa företag ska kunna mötas och lära sig något handfast användbart på våra seminarier. Något de har nytta av redan idag. För då finns de kvar i morgon. Och kanske växer. Och anställer. Ju fler företag som växer och anställer, desto bättre är det för alla i Dalarna. Var med och skapa framtiden.

Vill du veta mer oss och vår verksamhet gör du det här.

 

 

Nyhet


Samgående mellan Dalarna Business och

Näringslivet Falun Borlänge.

Styrelsen i Dalarna Business tillsammans med styrelsen i Näringslivet Falun Borlänge föreslår ett samgående. Förslaget kommer att läggas fram för beslut på föreningarnas respektive stämmor under hösten vilket innebär att den nya gemensamma verksamheten kan inledas efter årsskiftet.

Båda parter ser starka synergieffekter och goda möjligheter för de båda verksamheterna att tillsammans leverera mer nytta med större effektivitet. Medlemmarna i styrelserna är eniga i bedömningen att samgåendet är mycket bra för att fortsätta bidra till utveckling av näringslivet i hela regionen på ett bra sätt.

Ett starkare nätverk med ett bredare och mer attraktivt utbud

Ett samgående skapar förutsättningar för en större närvaro och fler aktiviteter i hela Dalarna. Det nya nätverket behåller namnet Dalarna Business då det är ett väl inarbetat varumärke som ger en tydlig bild av vad vi står för, affärer i hela Dalarna. I diskussionerna kring samgåendet har båda parter lagt tyngd på att även i fortsättningen arbeta för företag av olika storlek och med olika behov. Men exakt hur den nya verksamheten kommer att se ut ska formas framöver.

Utveckling av verksamheten

Befintliga aktiviteter som är omtyckta, såsom Stjärngalan och Commercial Breakfast, kommer att finnas kvar. Utöver det kommer nya aktiviteter och erbjudanden att successivt utformas tillsammans med våra partners och medlemmar.

Hur kommer den nya organisationen att se ut?

Under hösten utses en styrelse för det nya nätverket. Organisationen för det nya nätverket kommer att bestå av befintlig personal i de båda nätverken och en verksamhetsplan kommer att arbetas fram med hjälp av styrelse, operativ personal, partners och medlemmar.

Välkomna på höstens aktiviteter

Den 8 november har vi bland annat en gemensam aktivitet med Näringslivet Falun Borlänge med temat digital utveckling.
Under hösten finns vi tillgängliga för frågor kring samgåendet och du är välkommen att vända dig till Malin Croner eller Hans Astorin med dem.
Vi ser framemot en spännande framtid där vi tillsammans med Er ska skapa Dalarnas mest attraktiva affärsnätverk!

Malin Croner, verksamhetsledare, tel: 070-550 94 50, e-post; malin.croner@dalarnabusiness.se
Hans Astorin, ordförande, tel: 070-301 96 90, e-post; hans.astorin@almi.seVi tror på ett starkt Dalarna


Klicka här för att se alla våra partners